Eväitä elämään kansainvälisestä työharjoittelusta

Hamaan menneisyyteen ovat jääneet ajat, jolloin opintojen perässä muutettiin korkeintaan siihen lähimpään kaupunkiin, jossa halutunlaista koulutusta oli tarjolla. Vaikka osa haluaa luonnollisesti edelleen pysyä kotikonnuillaan, on trendi se, että kokemusta hankitaan kauempaa, myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja mikäli veri vetää, niin mikäpä estää palaamasta syntysijoille opintojen päätyttyä.

Seuraavien rivien myötä tutustumme lähemmin siihen, millaisia vaihtoehtoja ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on tarjolla. Tämän puitteissa käymme lyhyesti läpi suomalaisopiskelijoiden suosiossa olevia ohjelmia, joiden kautta maailmalle lähteminen järjestyy sujuvasti.

Harjoittelupaikkaa haettaessa on hyvä muistaa, ettei harjoittelua ole välttämättä tarkoitettu ainoastaan opiskelijoille, vaan ovet ovat joidenkin ohjelmien puitteissa avoinna myös vastavalmistuneille. Harjoittelun voi hyvässä lykyssä suorittaa parissakin eri paikassa, jolloin käsitys mahdollisista tulevista työtehtävistä selkeytyy entisestään.

Erasmus +

Vaihtoehtoja on useita, mutta yksi suosituimmista väylistä ulkomaille on EU-rahoitteinen Erasmus-vaihto (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students). Kyseisen ohjelman puitteissa kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkintoa tekevät korkeakouluopiskelijat voivat suorittaa vaihto-opintojakson tai työharjoittelun valitsemassaan maassa.

Vuonna 1987 alkunsa saanut Erasmus vaihtui vuonna 2014 Erasmus + -nimiseksi ohjelmaksi, jonka puitteissa opiskelijoita lähtee niin opiskelu- kuin harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Toiminta on paisunut vuosien saatossa todella laajaksi, joten vaihtotoimintaa on ympäri maailmaa.

EU-maiden lisäksi mukana ovat Turkki, Makedonia ja Serbia sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein. Euroopan ulkopuolisia kumppanimaita, jotka osallistuvat toimintaan osittain, on mukana noin 150. Erasmus +:n kautta lähdetään muun muassa Latinalaiseen Amerikkaan, Aasiaan ja Venäjälle.

Euroopan maat ovat perinteisesti kaikkein suosituimpia, mutta kaukokohteiden kiinnostus on lisääntynyt vuosien saatossa huomattavasti. Etenkin harjoittelujaksosta puhuttaessa eri puolilla maailmaa sijaitsevat Suomen edustustot ovat suosittu vaihtoehto. Jaksot ovat kestoltaan 3-12 kuukautta.

Vaihtoon tai työharjoitteluun on mahdollista saada tukea niin matka- kuin oleskelukustannuksia varten. Tuen määrään vaikuttavat useat eri seikat, joista tärkeimpinä mainitaan lähtö- ja kohdemaan elinkustannuserot. Työharjoittelua ei voi suorittaa millä tahansa alalla, vaan se on tuettava tavalla tai toisella tutkintoon liittyviä tavoitteita. Työharjoittelupaikan etsiminen on yleensä opiskelijan tehtävä.

Erasmus + ohjelman tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa

  • nuorisotyöttömyyden vähentäminen
  • työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen lisääminen

yhteistyön ja liikkuvuuden lisääminen EU:n kumppanimaiden kanssa.

EDUFI-harjoittelu

Kuten sanottua, Erasmus + ei suinkaan ole ainoa vaihtoehto etenkään työharjoitteluun lähtiessä. Hyvänä mahdollisuutena mainittakoon esimerkiksi EDUFI-harjoittelun, johon voi hakea Opetushallituksen myöntämää apurahaa. Apurahan saanti edellyttää, että harjoittelupaikkaa on hakenut Opetushallituksen kautta. EDUFI-harjoittelun tarkoituksena on niin ikään opintojen tukeminen ja ammattitaidon kehittäminen ja lisääminen. Haku järjestetään kahdesti vuodessa.
Hakuvaihtoehtoja on lyhyesti sanottuna kaksi
• Maaohjelma
• Organisaatio-ohjelma.

Maaohjelman puitteissa voi hakea harjoitteluun Venäjällä, Aasiassa tai Latinalaisessa Amerikassa toimiviin yrityksiin ja paikallisjärjestöihin. Tarkkoja paikkatietoja ei ole etukäteen saatavilla, sillä hakuprosessin edetessä Opetushallituksen yhteistyötahot järjestävät jatkoon valituille soveltuvia harjoittelupaikkoja.

Organisaatio-ohjelmaan kuuluvat harjoittelupaikat sijaitsevat suomalaisorganisaatioissa, kuten ulkomailla olevissa Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä, Suomen ulkomaan edustustoissa, kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa, Suomi-kodeissa ja ulkosuomalalaisissa lehdissä. Näiden ohella Organisaatio-ohjelman kautta voi hakeutua ulkomailla kehitysyhteistyötä tekeviin, YK:n alaisuuteen kuuluviin organisaatioihin.

Voiko työharjoitteluun mennä millaiseen paikkaan tahansa?

Se, että opiskelija voi saada harjoittelurahaa omalta korkeakoulultaan, helpottaa yleensä harjoittelupaikan löytymistä huomattavasti. Työpaikat ovat ilahtuneita ilmaisesta työvoimasta, ja mitä pidemmälle opiskelija on opinnoissaan edennyt, sen parempi.

Harjoittelua ei ole luonnollisesti tarkoitettu aivan opintojensa alkumetreillä olevalle opiskelijalle ja valtaosa suorittaa harjoittelujakson kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Jos haluaa ulkomaille, kuten aurinkoiselle Maltalle, on syytä kolkutella markkinointifirmojen ja nettikasinoiden ovia. Työharjoitteluun lähdetään useimmiten muutamaksi kuukaudeksi, mutta tyypillinen ajanjakso lienee 3-6 kuukautta alasta ja paikasta riippuen. Asiaan vaikuttaa tietenkin sekin, kuka harjoittelun rahoittaa. Kuten sanottua, harjoittelun palkkakustannuksista vastaa useimmiten enimmäkseen opiskelijan oma oppilaitos.

Kansainvälisen työharjoittelun edut

On syytä muistaa, ettei työharjoittelu ole ainoastaan opiskelijoille tarjolla oleva mahdollisuus, vaan siitä voivat hyötyä myös vastavalmistuneet. Yleensä työharjoittelu edellyttää sitä, että opiskelijan korkeakoulu osallistuu harjoittelun palkkakustannuksiin apurahalla.

Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuva työharjoittelu tuo mukanaan arvokasta kansainvälistä kokemusta. Harjoittelujakson aikana oppii paljon paitsi omasta alastaan myös itsestään. Harjoittelun myötä selkenee lisäksi se, kiinnostaisiko kyseisissä tehtävissä työskentely valmistumisen jälkeen.

Kasinoalalla suoritettavan harjoittelujakson aikana on mahdollista solmia kontakteja, joista voi olla korvaamatonta hyötyä tulevaisuudessa. Ja kukapa tietää: oikein onnistunut harjoittelujakso voi johtaa hyvässä lykyssä pidempään työsuhteeseen.

Jännittävä lähtö

Tuttu ja turvallinen on aina tuttua ja turvallista, joten ison elämänmuutoksen edessä on luonnollista epäröidä ja tuntea jännityksen lisäksi jopa pelkoa. Hyppy tuntemattomaan kirpaisee, mutta vaihto- tai harjoittelujakso on kokemus, josta riittää ammennettavaa pitkäksi aikaa.

Moni solmii vaihto- tai harjoittelujakson aikana tiiviitä ystävyyssuhteita, ja onpa usea parisuhdekin saanut alkunsa ulkomailla oleskellessa. Kaukana kotoa toisiin, samassa tilanteessa oleviin ihmisiin tutustuu nopeasti, joten suhteet syvenevät nopeammin kuin tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Voi hyvinkin olla, ettei eteenkään Euroopan ulkopuolella sijaitsevaan harjoittelumaahan palaa enää ikinä elämänsä aikana. Harjoittelukaupungissa vietetty aika ei kuitenkaan koskaan katoa, sillä siitä jää kaiken koetun lisäksi mustaa valkoisella ansioluetteloon. Esimerkiksi Ninja Casino työllistää useita henkilöitä, jotka ovat viettäneet ulkomailla aikaa joko opiskelijavaihdoin tai työharjoittelun merkeissä.

Rohkaisua entisten harjoittelijoiden kertomuksista

Lähtöjännitystä lieventää se, että ennen maailmalle suuntaamista voi lueskella paitsi kohdemaasta myös tutustua siellä aiemmin vaihto-opintovuotensa tai työharjoittelunsa puitteissa aikaansa viettäneiden kertomuksiin kokemuksistaan. Mikäli kohde on entuudestaan tuttu, ei kyseessä ole täysin samanlainen heittäytyminen, kuin aivan uuteen maahan tai jopa maanosaan lähtiessä.

Vertaistuki on tärkeää tässäkin asiassa. Etenkin silloin, jos omaa matkustelukokemusta ei ole karttunut juuri nimeksikään, voi kohti harjoittelupaikkaa vievään lentokoneeseen astuminen tuntua poikkeuksellisen isolta askeleelta.

Valtaosa harjoitteluun lähtijöistä on epävarma omasta osaamisestaan ja miettii sitä, suoriutuuko varmasti kaikista harjoittelupaikan osoittamista tehtävistä. Pelko on yleensä täysin turha ja onnistumisen kokemukset ja positiivinen palaute lisäävät itseluottamusta terveellä tavalla. Aina harjoittelu ei tietenkään mene nappiin.

Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos harjoittelija tai harjoittelusta vastaava, harjoittelijaa ohjaava henkilö käy läpi vaikeaa elämäntilannetta. Toisaalta myös työhön ja työyhteisöön liittyvät haasteelliset kokemukset antavat totuudenmukaista kuvaa siitä, millaista työelämässä voi olla.