Tukea opiskelijalle elämän myllerryksessä

Usein kuulee sanottavan, että opiskeluaika on ihmisen elämän parasta aikaa. Tässä on varmasti vinha perä, mutta kenenkään opiskelijan elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Pienet vastoinkäymiset kuuluvat elämään aina, mutta entä jos elämä alkaa tuntua rajoittavan haasteelliselta ja eteen kasvaa muuri, jonka ylittämisessä tarvitsisi apua? Mistä opiskelija saa apua vaikeassa elämäntilanteessa?

Mikä avuksi, kun opinnot takkuavat?

Jos opiskelumotivaatio tuntuu kadonneen taivaan tuuliin eivätkä opinnot etene, keskusteluapu ja oman tilanteen selvittely saattaa olla tarpeen. Paras apu tähän ovat oppilaitosten opintopsykologit ja opinto-ohjaajat, joiden avulla omaa opiskelumotivaatiotaan voi selvitellä ja vahvistaa ja opiskelutaitojaan kehittää. Opintopsykologin tai opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella opintojen etenemisestä, opiskelutavoista sekä ajankäytöstä ja pohdiskella omia valintojaan ja tavoitteitaan. Keskusteluapua saa kaikkiin opiskeluun ja siinä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Opintopsykologien ja opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät oman oppilaitoksen nettisivuilta.

Psyykkiset häiriöt ovat opiskelijoiden yleisin terveysongelma

Masennuksen oireet ja ahdistuneisuus ovat opiskelijoiden keskuudessa valitettavan yleisiä ja niillä on suuri negatiivinen vaikutus opintojen etenemiseen. Kun opiskelu ei suju, pahenevat oireet tämän seurauksena yleensä enitsestään. Yleisimpiä oireita ovat jatkuva ylirasituksen kokeminen, onnettomuuden tunteet sekä opiskelusta stressaaminen ja ahdistuminen. Jos mieli on jatkuvasti maassa, kannattaa hakea apua viivyttelemättä: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

Kriisi järkyttää elämää

Suurten vastoinkäymisten kohdatessa arjesta selviytyminen saattaa tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta eikä opiskeluun löydy kykyä tai energiaa. Vaikeaan elämäntilanteeseen voi auttaa pelkkä keskusteluapu, jota on saatavilla ilman lähetettä tai diagnoosia Kriisikeskuksissa sekä 12–29-vuotiaita kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse palvelevassa Nuorten kriisipisteessä. Nämä tahot myös neuvovat oikean palvelun äärelle, jos niiden apu yksinään ei riitä avaamaan elämän solmuja. Keskusteluapua saa myös Suomen Mielenterveysseuran Kriisipuhelimesta, jossa voi päivystäjän tukemana pohtia keinoja tilanteensa helpottamiseksi.

Apua hengellisyydestä

Joskus vaikeuksia kohdatessa voi luontevimmalta ratkaisulta tuntua kääntyminen uskonnollisen tahon puoleen. Seurakunnat tekevät myös oppilaitostyötä, josta opiskelija voi löytää avun elämäntilanteensa selvittelyyn. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitospapit ja -diakonit tarjoavat opiskelijalle keskusteluapua missä tahansa elämään ja sen solmukohtiin liittyvissä kysymyksissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *